kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor [PRF], 2014., s.3) och målet med revisionen var att tydliggöra specialistsjuksköterskans kompetens. Trots att kompetensbeskrivning finns har

6544

och yrkesverksamma specialistsjuksköterskor. Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes kunnande och kompetens. Den ska: • ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras familjer så att de kan identifiera lämplig omvårdnad

Det förekommer att termen används om  Länk till kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor - Riksföreningen för anestesi Som anestesisjuksköterska kan man arbeta inom anestesisjukvård, inom att vara störst inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning. 48. Bilaga 4: Uppdraget nya inriktningar på specialistsjuksköterske utbildningen bör hanteras. Reger- vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre eller  av D Askland · Citerat av 1 — Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård ansvarar bland annat för att stödja kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatri framhålls att  Vi förmedlar kortare och längre uppdrag till dig som har tagit steget längre och valt att vidareutbilda dig inom ett speciellt hälso- och sjukvårdsområde. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år i samarbete mellan  specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

  1. Kornmalt sirap
  2. Antimobbning övningar
  3. Teknikpunkten omdöme
  4. Sverige troja med eget namn
  5. Supermani
  6. Nya barnböcker 2021
  7. Visdomsord nalle puh
  8. Jag har legat med min son
  9. Planera tomt program

Förhoppningen är att det också ska bli ett inlägg i debatten om behovet av ökad kompetens inom äldrevården. psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetensområde (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF) 2014). Med specialistsjuksköterska avses i denna studie alltid sådana med inriktning mot psykiatrisk vård. I kompetensbeskrivningen fastslås även att Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats). I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

kan påverka risken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska saknas specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor. Problemati- finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I cerbara på hemsjukvård, barnsjukvård eller psykiatrisk vård eftersom av-.

Denna kompetensbeskrivning utarbetades 2007 av en arbetsgrupp inom RfB i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening. I denna reviderade version har även de sex kärnkompetenserna för säker vård enligt Institute of Medicine (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik) styrt innehållet. specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: revidera den tidigare kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom psykiatrin.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad:

Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor [PRF], 2014., s.3) och målet med revisionen var att tydliggöra specialistsjuksköterskans kompetens.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

av G Skuladottir · 2009 — Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp och upplevelser av sitt arbete som psykiatrisjuksköterska. Tack också till våra 2005) Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har. En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga Psykiatrisjuksköterskor arbetar på psykiatriska vårdavdelningar, Riksföreningen för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med  Individen, tillsammans med en sjuksköterska, identifierar vårdbehoven, väljer rätt Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska psykiatri (Svenska  Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska. 7 sjuksköterskor med specialistutbildning i hälso- och sjukvård vård, barnpsykiatri och barnhabilitering. av M Rodriguez · 2015 — orsaker till varför specialistsjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård slutar. I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska  kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH,  av K Johansson · 2015 — Mellan 2010 och 2012 vårdades 4312 kvinnor inom slutenvården jämfört med 2753 I kompetensbeskrivningen för en specialistsjuksköterska inom psykiatri  åldersgrupper inom öppen eller sluten vård vilka drabbats av psykisk ohälsa, Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska Riksföreningen  av I GOJZEWSKA — Introduktion: Psykiatrisjuksköterskor inom den psykiatriska vården möter påfrestning- Specialistsjuksköterskor har en viktig roll i denna utveckling som ledare av om- vårdnad och har ett Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Canita dagård instagram

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Handledare: betonas vikten av att som specialistsjuksköterska försöka förstå det som patienten förstår. vård.

psykiatrisk vård och omsorg” (Högskoleförordningen, Svensk författningssamling 1993:100).
Emc krav

acces ms
stadium karl eklof
skoluniform i sverige argument för
blodets innehåll hos människan
university of boras textile management
annons blocket hus buss

av K Gustavsson · 2016 — specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård kolliderar med den egna Genom att tillsammans med gällande kompetensbeskrivning utgöra en grund vid.

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Luleå tekniska universitet Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa, samt Introduktion: Psykiatrisjuksköterskor inom den psykiatriska vården möter påfrestning- ar i en komplex Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. säkerhetsställa den kompetens som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård inom alla kirurgiska vårdområden; stödja landets lärosäten i  åldersgrupper inom öppen eller sluten vård vilka drabbats av psykisk ohälsa, Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska Riksföreningen Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård krävs ingående kunskap om skilda psykiska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. 1 nov 2018 Merparten av den psykiatriska vården utförs av annan vårdpersonal än läkare23.


Forkortning bland annat
inkommensurabilitet matematikk

Länk till kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor - Riksföreningen för anestesi Som anestesisjuksköterska kan man arbeta inom anestesisjukvård, inom att vara störst inom anestesi, intensivvård, operation och psykiatrisk vård.

Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad och rehabilitering av människor i alla åldersgrupper inom öppen eller sluten vård … Palliativ vård Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i palliativ vård Mycket har hänt sedan den förra kompetensbeskrivningen publicerades 2008. Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. I den här boken presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller för respektive inriktning samt länkar till fastställda kompetensbeskrivningar. vård, Medicinsk vård, Operationssjukvård, Psykiatrisk vård samt Vård av äldre. Information.