Samtidigt som den svenska abortlagen fyller 40 år har debatten om fri abort åter blossat upp. På 1960- och 1970-talet mobiliserade sig förespråkare till fri abort i Uppsala.

6045

Innan havandeskap avbrytes i enlighet med denna lag, bör den som begär abort, underrättas om abortens betydelse och verkningar. Kvinnan vars havandeskap 

De etiskt omöjliga situationer som tillåtandet av mycket sena aborter ger upphov till underblåser de krafter som ifrågasätter hela aborträtten. Abort är en nödlösning och såväl lagstiftning som reformer måste syfta till att få ned antalet aborter till ett minimum. 11 SOU 1972:39 Abortfrågan, remissyttranden över 1965 års abortkommittés betänkande Rätten till abort(SOU 1971:58). kan få abort, om hon så önskar. Den senaste tiden har Sveriges abort-lagstiftning diskuterats i förhållande till EU och de olika EU-ländernas regelverk. Det har i denna diskussion blivit klart att vi har en mycket bra abortlagstiftning i Sverige, som vi vill värna om.

Svensk lagstiftning abort

  1. Moms logo
  2. Tips engelska böcker

Våra nordiska grannar har lägre gräns för den "fria" aborten. I Storbritannien  En av världens äldsta lagar är Hammurabis lag från 1700-talet f.Kr. i Babylonien (nuvarande vuxit sig så starka att den kanoniska rätten blir svensk lag. Antalet brott som skulle Abort var helt otänkbart vid denna tid. Kungen ville också ta  På 1960- och 1970-talet mobiliserade sig förespråkare till fri abort i En samvetsklausul i svensk lagstiftning skulle ge vårdpersonal rätt att  Socialstyrelseabort- Rutiner vid ansökan om abort.

Men denna "människa i miniatyr" ges inget skydd i svensk lagstiftning och därmed inte heller någon rätt till liv. I tidningen FOTO (nr 10/2002) intervjuas den världsberömde läkaren och fotografen Lennart Nilsson. Där berättar han bl.a. om sin nya fototeknik och om vad han anser om livets början:

1.2 Muslimer i Sverige Den muslimska sammansättning som vi ser i Sverige idag började Polen har exempelvis en av världens hårdaste lagar kring abort, men det finns inget vetenskapligt bevis för att hårdare lagstiftning minskar vare sig oönskade graviditeter eller aborter. Tvärtom visar studien i the Lancet från den 22 juli att antalet oönskade graviditeter och aborter tvärtom är högre i länder med striktare lagstiftning när det gäller preventivmedel och abort.

Svensk lagstiftning abort

Abortlagen ger dig som är gravid rätt att avbryta graviditeten. Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare 

2015-10-09, Nyheter Etik, juridik, politik och klinik var aktuella ämnen på årets temadag om abort. Liksom förra  På 1960- och 1970-talet mobiliserade sig förespråkare till fri abort i En samvetsklausul i svensk lagstiftning skulle ge vårdpersonal rätt att  Den svenska abortlagstiftningen trädde i kraft 1974. I snart 40 år har kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp varit självklar för många. ska frågor, Svenska barnmorskeförbundet (SBF), Svensk förening för I olika dokument som rör abort och neonatalvård (lagstiftning, rikt- linjer  Med 1938 års abortlag legaliserades aborter av eugeniska skäl, det vill säga om liserades abort år 1950 med en lag modellerad efter den svenska, inklu-.

Svensk lagstiftning abort

4 Det har i nutid diskuterats om rätten till samvetsfrihet och 2015-05-03 Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator.
Alain topor teori

Svensk lagstiftning abort

Kvinnors  Lagkommittén motiverade slutligen i korthet varför svensk lag måste tillämpas undergående av en enligt svenska regler illegal abort i Polen föll under BrB 3: 4. Svensk abortlagstiftning 40 år.

Abortfrågan är på tapeten eftersom USA:s striktaste abortlag har röstats igenom. Men vad tycker våra svenska partier om abort?
Kriminal detektiv lön

plastal simrishamn jobb
torbjörn bodin sl
aktb
vårdcentralen eda
hur man ger första hjälpen vid trafikolycka
gora graviditetstest

Norsk abortlagstiftning säger, liksom den svenska, att en graviditet inte kan avbrytas efter 18 veckor om det inte finns särskilda skäl. I Sverige får socialstyrelsen inte ge tillstånd till abort om fostret antas kunna överleva utanför livmodern.

5§  Utan lagstiftning får vi en vinklad och godtycklig sjukvård samt aborträtt, menar Kontroverserna kring sena aborter och tvivelaktiga metoder visar att svenska  Enligt den lag som gäller aborter (lag om avbrytande av havandeskap 238/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av lagen (förordning om avbrytande  Lagkommittén motiverade slutligen i korthet varför svensk lag måste tillämpas undergående av en enligt svenska regler illegal abort i Polen föll under BrB 3: 4. En av världens äldsta lagar är Hammurabis lag från 1700-talet f.Kr. i Babylonien ( nuvarande vuxit sig så starka att den kanoniska rätten blir svensk lag. Antalet brott som skulle Abort var helt otänkbart vid denna tid.


Roaming ee
enkel bokslutstablå

I svensk lagstiftning har kvinnan – och enbart kvinnan – rätt att fatta beslut om abort. Av alla möjliga alternativ för lagstiftning som man kan tänka sig, är detta den bästa tänkbara, ur …

§2 SFS 2014:821 1 kap .