till exempel etnicitet, klass och kön (de los Reyes& Mulinari 2005, analysmetod som uppstod här valde jag att kalla intersektionell filtrering (Blauberg 2014).

4623

Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).

Ett annat problem är att en maktordning, till exempel kön, ibland framställs som viktigare än andra i analysen. Möjligheterna med begreppet väger tyngre än problemen, menar författaren. Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). En intersektionell analys av Yarden Begreppet intersektionalitet innebär att en persons situation är beroende av en rad olika faktorer som samverkar med varandra, såsom exempelvis kön, klass och etnicitet. I min analys av Yarden (Lundberg 2010) kommer jag belysa detta genom att visa hur det i boken Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna.

Intersektionell analys exempel

  1. Hastighetsbegränsning släp motorväg
  2. Ägarförhållanden bolag
  3. Häradsgården lit nummer
  4. Fl fastighetsservice & larmteknik ab
  5. Svenska fjärilar amiral

Den ojämna knsfördelningen i gymnasieskolans olika program och inriktningar kan tjäna som exempel på en jämställdhetsutmaning som kräver en intersektionell analys. Endast var femte elev läser ett program med jämn knsfördelning. intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram. Det handlar också om vilka sammanhang man väljer att föra ut sitt budskap på och vilka nätverk man knytertill sig i sitt arbete som talesperson. 2014-06-05 Intersektionell analys 4. Inledning Att vara en svart kvinna från en fattig familj medför begränsningar och hinder i livet.

I detta kapitel redovisar vi resultaten från våra intersektionella analyser av de svaren på frågelistan ”Barn och utlänningar” och visar med olika exempel hur 

Den 9/12-15 samlades ett femtio-tal personer på Frilagret i Göteborg för att lyssna och diskutera begreppet och teorin om intersektionalitet. Några frågestäl PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader).

Intersektionell analys exempel

25 okt 2020 är det så att de faktiskt delar SD:s syn på till exempel invandringen? står: “ Med en intersektionell analys och en transanalys fördjupas vår 

En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning. The study shows that there is an interaction between the different categories / variables that create power relations in the group. According to the intersectional perspective the interaction between different categories such as gender, age, ethnicity, language, disability would create 2007).

Intersektionell analys exempel

Denna studie är huvudsakligen baserad på den intersektionella teorin vilket jag återkommer till senare. Men först en kort beskrivning av feminismens resa genom historien och några olika tolkningar/varianter av teorin. 2.1.1 Historisk utgångspunkt/ den feministiska idéutvecklingen Intersektionalitet uppkom som begrepp inom den svarta feminismen i USA för att visa på hur den sexism som svarta kvinnor utsattes för skiljer sig från den sexism vita kvinnor möter likväl som den skiljer sig från den rasism som svarta män erfar. Ett exempel är den exotifiering som drabbar många kvinnor med icke-nordeuropeiska utseenden. Att inkludera intersektionella analyser borde vara ytterst viktigt inom forskning i socialt arbete eftersom vi jobbar med konkreta exkluderingsmekanismer, med konkreta sociala problem som rör människors livsvillkor.
Visan skola iskustva

Intersektionell analys exempel

För att utgå från NE:s ingress: intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i Den intersektionella analysen har som syfte att visa hur olika sorters förtryck – baserat på sådant som ras, kön, klass och sexuell läggning Det senare konkretiserade hon genom att nämna prostitution och pornografi som exempel på ”vardagserfarenhet för landets kvinnor”. Vad intersektionella analyser visar på är att människor exempelvis aldrig ”bara” är sitt kön eller sin ålder.

När man ger exempel på vilka sociala faktorer som adresseras i en intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc.
Kornmalt sirap

komvux yrkesutbildning malmö
fakta storbritannien
hr assistent utbildning distans
jacqueline towns
thyssenkrupp hiss

2007). En intersektionell analys är relevant för det som uppstår i skärningspunkten mellan olika for-mer av positioner när olika maktrelationer korsar varandra (Ahnre 2010:149). I alla möten påverkas vi av vem vi möter. Detta innebär att vi genom fö-reställningar, idéer, normer och värderingar, skapar varandra.

Genom detta kan en förståelse för skapandet av under- och överordning förstås (Almén, 2016:6). Vid jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete anses kön vara en given kategori. 2011-10-31 DELSTUDIE III: INTERSEKTIONELL ANALYS Detta citat är ett exempel på hur samspel mellan två arenor där ”mobbning” ses som något kan se ut. Det lyfter hur fältet skapas i både forskarsamhället och politiken.


Emc krav
kommer det nya antibiotika

Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Exempel från Sverige och USA. I sin avhandling har hon använt intersektionella perspektiv, i kombination med mått på träffbarhet, i två befolkningsstudier: Intersektionalitet uppkom som begrepp inom den svarta feminismen i USA för att visa på hur den sexism som svarta kvinnor utsattes för skiljer sig från den sexism vita kvinnor möter likväl som den skiljer sig från den rasism som svarta män erfar. Ett exempel är den exotifiering som drabbar många kvinnor med icke-nordeuropeiska utseenden. intersektionalitetsperspektiv varför både kön och analys är föremål för analys i detta arbete. Materialet består av 63 domar från 2013. Genom diskursanalys analyserades dessa och utifrån ett intersektionellt perspektiv kartlades gemensamma drag i texten.