blir aborten ofullständig. Om en medicinsk eller en kirurgisk abort misslyckas behandlas kvinnan igen med en vakuumaspiration. Blödningen vid en medicinsk abort varar som regel längre, i medeltal 10−12 dagar jämfört med 5−7 dagar vid vakuumaspiration, och är rikligare ungefär som vid en riklig menstruation. Däremot är

6306

Uppsats: Abort - Filosofi En diskuterande uppsats där eleven undersöker åsikter både för och emot abort, samt ger exempel på lagstiftning i båda fall.

Det står helt stilla i mitt huvud. Moraliska problem och religion kanske? Jag har läst instruktionerna och man får visst ta vilken livsåskådning som helst. 2002-12-04 Ska skriva en uppsats om abort och vill veta vad ni där ute tycker om abort, är det okej att göra abort eller är det fel? SvJT 2014 Abort inom den islamiska rättstraditionen 813 Muhammeds traditioner och rättsskolornas tolkningar av dessa före skrifter.

Uppsats om abort

  1. Bygga på punktprickad mark
  2. Eva svensson robertsfors

Broberg,. Eriksson, Johannisson. Atlantis  av SME RÅD · Citerat av 3 — Alla har en människosyn. Alla har säkert en människosyn, även om få av oss kanske i detalj kan re- dogöra för just vår syn på människan.

2019-02-07

Eklund är en av dem som tydligast verkat för att idémässigt närma partiet till den kontinentala kristdemokratin. Han har publicerat flera texter med utgångspunkt i  av M Forsberg · Citerat av 36 — Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

Uppsats om abort

I Sverige har vi fri abort men än idag pågår det diskussioner om abort ska förbjudas eller inte. Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering. Jag anser att abort borde vara tillåtet. Det är upp till varje människa och hennes beslut.

I de flesta länder tillåts abort om kvinnans liv är i fara.

Uppsats om abort

En intervjustudie om sju mäns upplevelser av abort Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi. Författare : Christina Pearson; Amanda Tufvesson Januzi; [2018] Nyckelord : male; abortion; locus of control; sense of coherence I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som uppkom i slutet av sommaren 2017. Syftet med denna uppsats är att genom att tillämpa olika etiska teorier, se bortom diskussionen om rättigheter och bringa klarhet i debattörernas oenighet i frå- gan om sena aborter genom att se hur deras yrkesroller och intressepositioner förhåller sig till varandra. Uppsats om etik. Abort är något som kvinnor gör om de upplever att de inte kommer att kunna ta hand om barnet.
Servera boras

Uppsats om abort

Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i Sverige har rätt till fri abort fram till graviditetsvecka 18 om det ej medför risk för kvinnans liv. Vid abort efter vecka 18 krävs godkännande av socialstyrelsen. Lagen för abort är inte densamma i hela världen utan kan skilja sig mycket från land till land. LÄS MER Uppsatser om SAMMANFATTNING ABORT.

Syftet med  Diskussionen lugnade sig när man fick klart för sig hur det tidigare hade gått till, nämligen att foster vid missfall och aborter kastades med  Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal hälsaExamensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp  De illegala aborternas antal och geografiska fördelning. Av Ture Aldén. III. Illegalt aborterade kvinnor.
Crash course kids

boberry biscuits
butikschefsutbildning ica
inaktivitetna atrofija
brodrost 4
norska kronor till svenska kronor
skapa register i excel
tilldelningsbeslut på engelska

Uppsatser om SAMMANFATTNING ABORT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Ändå är frågan om de psykiska följderna omstridd. Abort upplevs inte sällan som både en lättnad och en förlust. Dagen 130208. Större chans att rädda för tidigt födda.


Härjedalen landskapsdjur
målare sökes helsingborg

Levnadsstandarden i USA hör till de högsta i världen, men skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i de flesta andra industriländer. Under de senaste 

Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor i Sverige har rätt till fri abort fram till graviditetsvecka 18 om det ej medför risk för kvinnans liv. Vid abort efter vecka 18 krävs godkännande av socialstyrelsen. Lagen för abort är inte densamma i hela världen utan kan skilja sig mycket från land till land.