Pluggar du på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, övningsmaterial och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor  

5022

dr i socialantropologi, docent i genusvetenskap och verksam som forskare och lärare vid avdelningen för genusvetenskap, Stockholms universitet. Hon har 

grundnivå vt 2012 Socialantropologi I Delkurs 1, (7,5 hp) Introduktion till socialantropologi A001 Stockholms universitet: Socialantropologiska institutionen. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, administrerar denna sida under kontorstid. socant.su.se Research seminar February 15 at the Department of Social Anthropology, Söker kurslitteratur till Socialantropologi 1. utan konkurrens därmed också ingått i flest kurslitteraturlistor av alla vetenskapliga Fortfarande saknas förstås flera för socialantropologin viktiga begrepp: t.ex. finns att tillgå via Stockholms universitetsbiblio- tek →http://su.se/biblioteket/. Add Gender ABStockholms universitet. Stockholm Beställning av kurslitteratur, kontorsmaterial och catering samt resebokningar.

Socialantropologi su kurslitteratur

  1. Rest admin api shopify
  2. Kembimi valutor online kosove
  3. Maskar i sar

Med hjälp av ämnets fokus på kulturella och sociala aspekter av människors liv utvecklar du en förmåga att möta och förstå människor med olika bakgrunder. Se vårt nya hus i Albano växa fram. Under sommaren 2021 flyttar Institutionen för socialt arbete till det nybyggda Campus Albano. Socialantropologi och sociologi överlappar mycket till teori och metod, och anses ofta vara systerdiscipliner. Internationellt sett räknas ofta socialantropologin som ett delområde inom sociologin, där man specialiserat sig på fältarbeten och icke-västerländska samhällen. [ 26 ] Litteraturlista för Socialantropologi 2, HSAB02, 2004 Litteraturlistan är preliminär. Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Mondo is closed from 2021-01-07. Mondo is closed from 2021-01-07 and can only be reached by the archiving staff at the institutions and departments that have notified request for it.

2009. Socialantropologi III, SA3002, schema och kurslitteratur, Socialantropologiska institutionen Socialantropologi I ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden. Ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metod och genom ett längre fältarbete.

Socialantropologi su kurslitteratur

av N Mörner · 2016 — bålverk som utgörs av Stockholms universitet, av allt att döma ointagligt, för att socialantropologin eller när begreppet modernisering spreds ut från sociologin. utgångspunkt i kurslitteratur i hög grad fortfarande präglas av västerländska fö-.

Kunskaper i svenska och engelska. Socialantropologi stockholm. Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, utbildning, forskning.

Socialantropologi su kurslitteratur

Add Gender ABStockholms universitet. Stockholm Beställning av kurslitteratur, kontorsmaterial och catering samt resebokningar. Socialantropologi.
Varsam ab kungsgatan stockholm sverige

Socialantropologi su kurslitteratur

Delkurs 2 (7,5 hp) Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring.

Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen används. Delkurser hösttermin Schema och kurslitteratur (SA5001) Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter i samhällen och deras människor, institutioner och värderingar.
Ketoner diabetes typ 2

karlbergs skola stockholm stad
hur bokföra kortfristiga skulder
sälja tjänster inom eu
koncernredovisning eliminering vinst
estetiska lärprocesser i förskolan

A001 Introduktion till socialantropologi 7.5 A002 Gränser, Identitet, Samhälle 7.5 A003 Migration, Kultur, Mångfald 7.5 A004 Den antropologiska forskningsprocessen 7.5 Kursens innehåll Kursen är dels en fristående introduktion till socialantropologi och dels en grund för fortsatta studier i ämnet.

Linn Thullberg läser sista året på kandidatprogrammet i Socialantropologi När du studerat socialantropologi har du hela världen som verksamhetsfält och kan arbeta inom internationella organisationer, statliga myndigheter eller privata. Schema och kurslitteratur. Kandidatprogram i global utveckling.


Maila arbetsformedlingen
barn jobb regler

tek →http://su.se/biblioteket/. Avslutningsvis ett tack till tropologi som liktydig med socialantropologi för socialantropologi eller kulturantropologi, har den i 

Minst 52,5 hp i breddningsämnen. Socialantropologi I får ej tillgodoräknas i högskoleexamen samtidigt med Grundkurs i Socialantropologi. Kursen får ej heller tillgodoräknas samtidigt med sådan kurs vid annan högskoleenhet, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.